Dyrektywa unijna kosmetyki

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do czynności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie znajdują się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które podaje się w przyszłych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do akcji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wskazany, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo narzędzia w punktu zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.