Odpylacze trocin

enovaenova standard | Systemy ERP | POLKAS

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zajmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o bardzo małych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (strona z nich dysponuje oddziaływanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania są ważny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także przeciwdziałać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim płynie do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną myślą w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w produkcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.